Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Sektor vysokých škôl

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre bola schválená Národnou radou Slovenskej republiky 23. októbra 1996.

Univerzita okrem tradičnej prípravy pedagógov pre základné a stredné školy, pripravuje štúdiom vedeckých a odborných študijných programov budúcich sociálnych pracovníkov, odborníkov pre kultúrne zariadenia, politológov, katechétov, žurnalistov, archeológov, historikov, muzeológov, biológov, environmentalistov, matematikov, fyzikov, informatikov, psychológov, gemológov a ďalších odborníkov. Jedinečnosťou univerzity je príprava učiteľov v jazyku maďarskom pre uplatnenie sa na národnostne zmiešanom území a príprava učiteľov, sociálnych a osvetových pracovníkov pre rómske etnikum.

Univerzitu v súčasnosti tvorí päť fakúlt: Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta. Vedeckovýskumná orientácia univerzity pokrýva široké spektrum prírodných, pedagogických, filozofických a sociálno-zdravotníckych vied v oblasti základného a aplikovaného výskumu ako aj v oblasti inovácie didaktických metód, foriem a obsahu študijných programov. Vedecko výskumná ćinnosť sa uskutočnuje predovšetkým prostredníctvom riešenia výskumných, kultúrno-edukačných a ďalších projektov.

V súčasnosti sa na univerzite riešia tieto najvýznamnejšie vedecké a vedecko-technické projekty PRIMAS – Promoting Inquiry in Mathematics and Science Education accross Europe Literatúra bez hraníc (Tvorba a recepcia literatúry pre deti a mládež na prahu tretieho tisícročia).

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia