Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Sektor vysokých škôl

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF

Fakulta sociálnych vied bola zriadená 15. novembra 2001 ako najmladšia z fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Vedeckovýskumná orientácia univerzity pokrýva široké spektrum prírodných, pedagogických, filozofických a sociálno-zdravotníckych vied v oblasti základného a aplikovaného výskumu ako aj v oblasti inovácie didaktických metód, foriem a obsahu študijných programov.

Štruktúru fakulty tvoria Katedra psychologických vied, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Katedra ošetrovateľstva, Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny, Ústav aplikovanej psychológie, Ústav romologických štúdií, Výskumno - vzdelávacie a poradenské centrum v Spišskej Novej Vsi.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia