Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Sektor vysokých škôl

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU

Fakulta biotechnológie a potravinárstva vznikla v roku 2002.

Poslaním fakulty je výchova a príprava kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdelaných odborníkov orientovaných na poznanie a zvládnutie najnovších poznatkov, biologických, chemických, technologických a ekonomických vied orientovaných na moderné postupy výroby, hodnotenia a spracovania potravín a špecifických produktov biotechnológií.

Hlavným cieľom je dosiahnutie biologickej a technologickej integrity systému "poľnohospodársky produkt - potravina". Súčasťou výskumnej činnosti činnosti sú aj projekty ako Štúdium interakcií patogén - hostiteľská rastlina ako základ kontroly odolnosti slovenských kultivarov zemiaka proti fytopatogénnym hubám.

Štruktúru fakulty tvoria Katedra biochémie a biotechnológie, Katedra chémie, Katedra fyziológie živočíchov, Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, Katedra mikrobiológie, Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia