Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sektor vysokých škôl

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Vysoká škola výtvarných umení vznikla 9. júna 1949.

Organizačnú štruktúru tvoria Katedry Architektonickej tvorby, Fotografie a nových médií, Grafiky a iných médií, Úžitkového umenia, Intermédií a multimédií, Maľby a iných médií, Dizajnu, Reštaurovania, Sochy, objektu a inštalácie, Teórie a dejín umenia, Textilnej tvorby, Úžitkového umenia, Vizuálnej komunikácie, Kabinet kresby.

Okrem pedagogickej činnosti technologický výskum pokrýva širokú oblasť štúdia historických techník maľby, sochy, úžitkových umení, grafiky, fotografie, resp. historických stavebných postupov, ktorých výsledky majú dosah na progresívne metódy výučby reštaurovania umeleckých diel, ako aj samotnej reštaurátorskej praxe. Druhú oblasť reprezentuje štúdium a aplikácia informačných technológií na Univerzite.

Vedecký výskum je zameraný na problematiku histórie a teórie umenia a vizuálnej kultúry v širokej škále umeleckých oblastí od voľného umenia, cez architektúru, užité umenie až po dizajn. Realizovaný je vedeckovýskumnými pracovníkmi školy, pedagogickými pracovníkmi vyučujúcimi dejiny umenia a teoretické predmety príslušnej umeleckej oblasti a doktorantmi. Predpokladaným výstupom vedeckého výskumu je samostatná publikácia.

Súčasťou výskumu sú projekty ako napr. Premeny vzťahu populárnej a vysokej kultúry či Alternatívne umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia