Anatomický ústav LF UK
Lekárska fakulta UK Sektor vysokých škôl

Anatomický ústav LF UK

Ústav sa zameriava na výskum v oblasti normálnej a patologickej anatómie, neuroanatómie a angiológie s použitím metód imunocytochémie, počítačovej morfometrie a svetelnej a elektrónovej mikroskopie.

Spolupracuje s mnohými pracoviskami, predovšetkým s Neurochirurgickou klinikou, Ústavom patologickej anatómie a Ústavom histológie a embryológie LFUK, Ústavom pre výskum srdca SAV, Onkologickým ústavom sv. Alžbety, Anatomickým ústavom Univerzity Oslo, INSERM, U-421, Pariž, DSMZ.

Ústav aktuálne rieši tieto projekty - Imunocytochemická analýza gliových prekurzorových buniek v dospelom ľudskom mozgovom tkanive a v tkanivovývh kultúrach, Morfologické štúdium inervácie ľudskej sleziny  a Ochrana srdca voči malígnym arytmiám a funkčnému zlyhaniu.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia