Virologický ústav SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Virologický ústav SAV

Virologický ústav SAV bol založený v roku 1953 v rámci Československej akadémie vied ako centrum základného výskumu v oblasti virológie a rickettsiológie.

Výskum v oblasti virológie zahŕňa štúdium ľudských, živočíšnych a rastlinných vírusov, chlamýdií a rickettsií, molekulárnej biológie, onkológie, normálnej a patologickej fyziológie.

Ústav vydáva medzinárodný časopis Acta Virologica.

Organizačnú štruktúru tvoria Oddelenie rastlinnej virológie, Oddelenie rickettsiológie, Oddelenie ekológie vírusov, Oddelenie molekulárnej, patogenézy vírusov, Oddelenie molekulárnej medicíny, Oddelenie ortomyxovírusov a Oddelenie biotechnologických aplikácií.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia