Kancelária pre transfer technológii SAV (KTT SAV)
Technologický inštitút SAV Štátny sektor

Kancelária pre transfer technológii SAV (KTT SAV)

Cieľom KTT SAV je zlepšovať systém, ktorý komplexne rieši problematiku prenosu výsledkov výskumu do praxe, ich komercializáciu a s tým súvisiace otázky ochrany duševného vlastníctva na pôde SAV.

KTT SAV poskytuje BEZPLATNÝ servis vedeckým organizáciám Slovenskej akadémie vied v oblasti transferu technológii, ako:

Ochrana duševného vlastníctva

  • Pomoc pri nahlásení a príprave materiálov
  • Technická a komerčná evaluácia ako podklad pre rozhodovanie štatutára
  • Pomoc pri príprave patentovej prihlášky
  • Rešerš medzinárodného typu v patentových databázach
  • Zabezpečenie celého procesu

Komercializácia

  • Propagačné materiály a popularizačné články
  • Odhad komerčného potenciálu
  • Hľadanie partnerov na výrobu a licencovanie
  • Manažovanie celého procesu (odbremenenie vedcov)
  • Pomoc pri rokovaniach a marketingu

 

 casova os TT SAV

 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia