Technologický inštitút SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Technologický inštitút SAV

Technologický inštitút (TI SAV) vznikol v roku 2008.

Jeho cieľom je:
•    poskytovanie komplexných služieb (najmä pre vedecké organizácie SAV) v oblasti komercializácie výsledkov výskumu a manažmentu    duševného vlastníctva
•    podpora riešenia interdisciplinárnych projektov SAV v oblasti materiálového výskumu a nových technológií
•    zaobstarávanie a prevádzkovanie technologických a diagnostických zariadení pre spoločné využívanie

Vývoj TI SAV je spojený s úspešnou realizáciou a implementáciou dvoch projektov:
1)    „Centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied“ (CEKOODUV). Projekt bol zameraný na oblasť duševného vlastníctva a efektívny transfer výsledkov základného výskumu do praxe.

2)    „Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov“ (ENERGOZ). Projekt je zameraný na efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov.

Projekt CEKOODUV vyústil do zriadenia „Kancelárie pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied“ pri TI SAV.

V rámci projektu ENERGOZ sa buduje unikátne laboratórium „SmartGrid“, ktoré má v budúcnosti slúžiť na praktické testovanie prototypov zariadení a transfer technológií v oblasti efektívneho získania, využívania a uskladňovania energie z obnoviteľných zdrojov.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia