Slovenská akadémia vied rozdávala ocenenia

— Zuzana Vitková

Výskum v oblasti magnetizmu, plodnosti hospodárskych zvierat či dvojjazyčná kniha o Štefánikovi. To sú niektoré z výskumov, ktoré získali „jubilejnú“ Cenu akadémie vied.

Slovenská akadémia vied rozdávala ocenenia

Jaromír Pastorek odovzdáva Cenu SAV v oblasti medzinárodnej spolupráce v roku 2012 Štefanovi Janečkovi z Ústavu molekulárnej biológie SAV, foto: Juraj Broš

Slovenská akadémia vied ju udeľuje každoročne pri príležitosti výročia svojho vzniku. Tento rok oslávila šesťdesiatku a ocenenia vedcom a vedeckým kolektívom odovzdal predseda SAV Jaromír Pastorek 26. júna 2013 na Smolenickom zámku.

Treba sa snažiť zabrániť úniku mozgov

Na slávnostnom ceremoniáli sa zúčastnili členovia Predsedníctva SAV, Snemu SAV, ako aj minister školstva Dušan Čaplovič, ktorý v minulosti pôsobil v Archeologickom ústave SAV.
Minister aj predseda SAV sa vo svojich príhovoroch zhodli na tom, že medzi priority v oblasti vedy patrí podpora excelentného výskumu, vytvorenie podmienok, ktoré motivujú talentovaných vedcov zostať na Slovensku či vrátiť sa zo zahraničia a v neposlednom rade aj popularizácia dosiahnutých výsledkov.   

Laureátov nominovala Vedecká rada SAV

Ceny si prevzali najúspešnejšie vedecké kolektívy jednotlivých oddelení, úspešní začínajúci vedci v kategórii Mladý vedecký pracovník do 35 rokov, popularizátori vedy či vedci aktívni v medzinárodných projektoch.
O tom, kto najlepšie spĺňa kritériá týchto kategórií, rozhodovala Vedecká rada Slovenskej akadémie vied.  

 Magnetickou kvapalinou proti Alzheimerovej chorobe?

Ocenenie v rámci prvého oddelenia SAV, vied o neživej prírode, získal kolektív Oddelenia biofyziky a Oddelenia magnetických javov Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Vedci sa vo svojom výskume venujú štúdiu amyloidného zoskupovania proteínov, ktoré zohráva dôležitú úlohu pri vzniku neliečiteľných ochorení ako napríklad Alzheimerova choroba alebo cukrovka.
„Vedecký tím zistil, že niektoré magnetické nanočastice majú schopnosť redukovať tvorbu amyloidných zoskupení, čo predstavuje veľký potenciál pri liečbe týchto chorôb. V prípade magnetických kvapalín sa sleduje ich využitie pre diagnostiku počiatočných štádií Alzheimerovej choroby,“ povedal podpredseda SAV pre prvé oddelenie vied Juraj Lapin, ktorý kolektív predstavoval.
Cenu pre mladého vedeckého pracovníka SAV získal Martin Balogh, a to za mimoriadne výsledky vo výskume materiálov na báze hliníka.

Plodnosť hospodárskych zvierat klesá

Výrazný pokles plodnosti sa v 21. storočí netýka len ľudí, ale aj hospodárskych zvierat. Ocenený kolektív z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV skúmal  vplyv negatívnych faktorov ako stres, obezita a intoxikácia na proces oplodnenia a následný skorý embryonálny vývin hospodársky zvierat.   Veľmi skoré, čiže preimplantačné obdobie je pre plod u zvierat a rovnako aj u ľudí najrizikovejšie.

Spoločenským vedám vládla história

Tretiemu oddeleniu SAV, vedy o kultúre a umení, dominovala v oboch kategóriách história. Kolektív autorov z Historického ústavu SAV získal cenu za 3. zväzok monografie Slovensko v 20. storočí. Publikácia je zameraná na situáciu na Slovensku v medzivojnovom období 1918-1939.      
Cenu mladého vedeckého pracovníka získal takisto vedec z Historického ústavu SAV Michal Kišňan. Priniesla mu ju odborná monografia o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, na ktorej spolupracoval  s parížskou univerzitou Sorbona. Kniha, ktorú Martin Kišňan tvoril niekoľko rokov, je pravdepodobne preto dvojjazyčná.
Štefánika v jednotlivých kapitolách predstavuje ako človeka, politika, vedca či symbol, ktorý bol neskôr často zneužívaný pre politické ciele.    

 

Kompletný zoznam laureátov cien Slovenskej akadémie vied:

a/ kolektív Oddelenia biofyziky a Oddelenia magnetických javov Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach:
RNDr. Andrea Antošová, PhD., RNDr. Zuzana Gažová, CSc., Ing. Martina Koneracká, CSc., doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc., RNDr. Katarína Šipošová, Ing. Vlasta Závišová za významné výsledky dosiahnuté v oblasti štúdia magnetických nanočastíc ako terapeutika amyloidných ochorení


Cena SAV pre mladého vedeckého pracovníka:
b/ Ing. Martinovi Balogovi, PhD. z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV:
za mimoriadne výsledky vedeckej práce v oblasti výskumu materiálov a kompozitov na báze hliníka a vývoja technológií ich výroby metódami práškovej metalurgie,


c/ kolektív autorov z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV:
RNDr. Štefan Čikoš, CSc., MVDr. Dušan Fabian, PhD., RNDr. Ján Burkuš, PhD., MVDr. Pavol Rehák, CSc., Ing. Soňa Czikková, za súbor vedecko-výskumných prác zaoberajúcich sa interakciou medzi matkou a skorým embryom, so zameraním na štúdium vplyvu zhoršeného materského prostredia na oplodnenie a preimplantačný embryonálny vývin.


d/ kolektív autorov z Historického ústavu SAV
pod vedením PhDr. Bohumily Ferenčuhovej, DrSc. a PhDr. Milana Zemka, CSc. za monografickú syntézu Slovensko v 20. storočí, 3. zväzok pod názvom V medzivojnovom Československu 1918-1939.
Ďalší členovia autorského kolektívu: PhDr. Alena Bartlová, CSc., PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., PhDr. Anna Falisová, CSc., PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc., Natália Krajčovičová, CSc., PhDr. Katarína Popelková, CSc., Mgr. Jaroslava Roguľová, PhD., PhDr. Xénia Šuchová, CSc.


Cena SAV pre mladého vedeckého pracovníka:
e/ Mgr. Michalovi Kšiňanovi, PhD. z Historického ústavu SAV:
za odbornú monografiu "Milan Rastislav Štefánik" – v unikátnom spracovaní životopisu osobnosti slovenských dejín na základe bádania v archívoch vo Francúzsku, Českej republike a na Slovensku.


Cena SAV v oblasti medzinárodnej spolupráce v roku 2012:
d/ Ing. Štefanovi Janečekovi, DrSc. z Ústavu molekulárnej biológie SAV:
za dosiahnuté výsledky v riešení medzinárodných projektov týkajúcich sa bioinformatickej analýzy amylolytických enzýmov.    

                                                                                
Cena SAV za popularizáciu vedy:
 PhDr. Milan Zemko, CSc., (Historický ústav SAV)  za dlhoročnú propagáciu historického výskumu,
 RNDr. Ján Gálik, PhD., (Neurobiologický ústav SAV v Košiciach) za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť, za mimoriadny prínos v oblasti propagácie neurovedného výskumu,
RNDr. Ján Svoreň, DrSc., (Astronomický ústav SAV) za úspešnú popularizáciu výsledkov astronomického výskumu,
10-členný kolektív pracovníkov Ústavu etnológie SAV za elektronickú encyklopédiu „Tradičná ľudová kultúra slovom a obrazom“. Projekt predstavuje unikátny príspevok k šíreniu poznatkov o kultúrnom dedičstve Slovenska medzi najširšou verejnosťou.
Dr. Katarína Čižmáriková, za propagáciu vedy, najmä vedy z oblasti košického regiónu.  

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia