Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Vedecká činnosť ústavu sa v súčasnosti prednostne orientuje na vývoj a hodnotenie vlastností progresívnych materiálov ako sú kompozity, kovové peny, superzliatiny, intermetalické materiály a keramické povlaky.

Využívajú sa pritom unikátne technologické postupy a zariadenia najmä: tlaková infiltrácia taveniny, usmernená kryštalizácia, prášková metalurgia, difúzne zváranie vo vákuu, izostatické lisovanie, plazmové nástreky a iné metódy depozície povlakov. Ústav je zložený z niekoľkých oddelení - Nové materiály a technológie, Mikroštruktúra povrchov a rozhraní, Vlastnosti materiálov a konštrukcií a detašované pracovisko Inoval.

Ústav sa podieľa na mnohých národných i medzinárodných projektov ako napr. e-nspiration - Energetická multidisciplinárna poznatková aliancia zameraná na zavedenie inovatívneho vzdelávacieho programu či Mikro a nanokryštalické FGM na báze silicidov vysokotaviteľných kovov určené pre materiálne inovácie v dopravných aplikáciách.

Ústav vydáva až dva časopisy - Kovové materiály - Metallic Materials a Strojnícky časopis.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia