Ústav experimentálnej fyziky SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Základný výskum ústavu je zameraný na tieto oblasti: fyzika kondenzovaných látok a akustika, jadrová a subjadrová fyzika, kozmická fyzika a biofyzika.

Ústav skúma široké spektrum problémov modernej fyziky kondenzovaných sústav.

Ústav sa podiela na národných aj medzinárodných projektoch ako ALICE KE - Experiment ALICE na LHC v CERN: štúdium vlastností silne interagujúcej hmoty pri extrémnych hustotách energie či ATLASKE - Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách a mnohých ďalších.

Medzi oddelenia ústavu patrí: Oddelenie biofyziky, Oddelenie fyziky kovov, Oddelenie fyziky nízkych teplôt, Oddelenie kozmickej fyziky, Oddelenie fyziky magnetických javov, Oddelenie subjadrovej fyziky, Oddelenie teoretickej fyziky, Laboratórium experimentálnej chemickej fyziky, Laboratórium materiálovej fyziky, Laboratórium nanomateriálov a aplikovaného magnetizmu a detašované pracovisko Laboratórium kozmickej fyziky na Lomnickom štíte.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia