Filozofický ústav SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Filozofický ústav SAV

Filozofický ústav sa zameriava na základný výskum v oblasti logiky a metodológie vied, sociálnej a politickej filozofie, fenomenológie, dejín filozofického a politického myslenia na Slovensku.

Súčasťou výskumnej činnosti ústavu sú národné a medzinárodné projekty ako napr. Na hraniciach fenomenológie, Relevance subjektivity, Otázky fenomenologického přístupu k tématům humanitních věd a Selected Problems in Ontology and Epistemology in the Light of Analytic and Continental Philosophical Traditions.

Ústav vydáva časopisy Filozofia Organon F.

Organizačnú štruktútu tvoria Oddelenie analytickej filozofie, Oddelenie dejín slovenského filozofického a politického myslenia a Oddelenie sociálnej filozofie, politickej filozofie a dejín svetovej filozofie.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia