Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Štátny sektor

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

MŠVVaŠ SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o mládež a šport.

Ministerstvo je rozpočtovou organizáciou štátu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet. Pôsobí na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport.

Medzi jeho úlohy v oblasti vedy a techniky patrí napríklad:

  • tvorba a uskutočňovanie štátnej vednej a technickej politiky vrátane koordinačných, právnych a finančných nástrojov v oblasti vedy a techniky,
  • koordinácia činností  ústredných orgánov štátnej správy a Slovenskej akadémie vied v oblasti vedy a techniky,
  • financovanie vedy a techniky a kontrola  efektívneho využívania prostriedkov štátneho rozpočtu vynakladaných na vedu a techniku,
  • zabezpečenie štátnych programov výskumu a vývoja a štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja,
  • zabezpečenie a organizácia procesov spojených s implementáciou stimulov pre výskum a vývoj,
  • zabezpečenie medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce vrátane programov Európskej únie pre výskum, technický rozvoj a demonštrácie a účasti Slovenska v medzinárodných výskumných centrách a iniciatívach Európskej únie,
  • návrh systémových opatrení v oblasti popularizácie vedy a techniky v spoločnosti.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia