Kornélia Goliášová
Veda a výskum

Kornélia Goliášová

RNDr., CSc.

Oddelenie taxonómie vyšších rastlín
Ústav biológie rastlín a biodiverzity SAV
Slovenská akadémia vied

botanička

Štúdium: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, 1972

Najdôležitejšie výsledky: Dosiahnuté vo výskume v oblasti systematiky cievnatých rastlín zameraný na taxonómiu viacerých rodov, predovšetkým pre edíciu Flóra Slovenska.

Časopisecké publikácie, monografie, ohlasy: 35/1 + 67 kapitol/392 (citácií 698); Najvýznamnejšia publikácia: Flóra Slovenska V/1 - V/4, VI/1, VI/3 (1993 - 2012 editorka, spolueditorka)

Medzinárodné projekty: 0/3

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Slovenská botanická spoločnosť

Významné ocenenia: Cena Mateja Bela za vedecký a odborný preklad v oblasti prírodných vied (členka kolektívu), Holubyho medaila Slovenskej botanickej spoločnosti, Prémia Literárneho fondu (vedúca autorského kolektívu), Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť (2-krát, vedúca autorského kolektívu)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia