Ivan Jarolímek
Veda a výskum

Ivan Jarolímek

RNDr., CSc.

Ústav biológie rastlín a biodiverzity SAV
Slovenská akadémia vied

botanik

Štúdium: Prírodovedecká fakulta UK, 1978

Pracoviská a významné funkcie: Botanický ústav SAV (1990 - 1998 zástupca riaditeľa, od 1998 riaditeľ)

Najdôležitejšie výsledky: Charakteristika všetkých typov synantropnej vegetácie na Slovensku; Prvoopisy viacerých pre vedu nových vegetačných jednotiek, najmä z východnej Ázie.

Časopisecké publikácie, monografie, ohlasy: 100/4 + 22 kapitol/829; Najvýznamnejšie publikácie: Jarolímek, I., Zaliberová, M., Mucina, L., Mochnacký, S. (1997): Rastlinné spoločenstvá Slovenska; Synantropná vegetácia. Veda, Bratislava, 416 pp.; Jarolímek, I. & Šibík, J., (2008, eds): Diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of Slovakia. Veda, Bratislava, 332 pp.

Medzinárodné projekty: 0/3

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Slovenská botanická spoločnosť (dve volebné obdobia člen hlavného výboru), Česká botanická spoločnosť, Ostalpindinarische Gesellschaft f. Vegetationskunde

Významné ocenenia: Holubyho medaila Slovenskej botanickej spoločnosti, Pamätná plaketa SAV za rozvoj v biologických vedách

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia