Eva Majková
Veda a výskum

Eva Majková

RNDr., DrSc.

Oddelenie multivrstiev a nanoštruktúr
Fyzikálny ústav SAV
Slovenská akadémia vied

fyzička

Štúdium: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, 1972

Pracoviská a významné funkcie: Fyzikálny ústav SAV (1999 - 2007 riaditeľka), Predsedníctvo SAV (od 2009 podpredsedníčka pre vedu a výskum)

Najdôležitejšie výsledky: V oblasti výskumu procesov na rozhraniach multivrstiev pre rtg optiku a magnetických multivrstiev, štruktúry a samo- usporiadania nanočastíc; Kapitoly v monografiách Leading-Edge Materials Science Research, Nova Science Publishers 2008, Modern Developments in X-Ray and Neutron Optics, Springer Series in Optical Sciences 2008.

Časopisecké publikácie, ohlasy: 130/300

Vedecká výchova: 5

Medzinárodné projekty: 7

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Medzinárodná únia pre vákuovú fyziku, techniku a aplikácie IUVSTA, Academia Europea Scietiarum et Artium

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia