Lucia Kučerová
Veda a výskum

Lucia Kučerová

Mgr. PhD.

Laboratórium molekulárnej onkológie
Ústav experimentálnej onkológie SAV
Slovenská akadémia vied

klinický výskumník

Absolvovala odbor biochémia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a doktorandské štúdium v odbore onkológia na Lekárskej fakulte UK.

Venuje sa výskumu vlastností nádorových kmeňových buniek a bunkovej terapii agresívnych ľudských metastatických nádorov.

Získala ocenenie Vedkyňa roka 2014 za výsledky vo výskume vlastností nádorových kmeňových buniek a bunkovej terapii agresívnych ľudských metastatických nádorov.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia