Radovan Garabík
Veda a výskum

Radovan Garabík

RNDr.

Slovenský národný korpus
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Slovenská akadémia vied

programátor Slovenského národného korpusu

Štúdium:
1998 Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava → RNDr.
1992 – 1997 Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; jadrová a subjadrová fyzika → Mgr.

Pracoviská:
od r. 2002 Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

Medzinárodné a domáce projekty:
2014 – 2017 European Network of e-Lexicography (spoluriešiteľ)
2013 – 2015 Contacts in Hungarian-Slovakian Linguistics (focused construction of a Hungarian-Slovak and Slovak-Hungarian parallel corpus) (spoluriešiteľ)
2013 – 2015 slovake.eu – Extending the offer of the e–learning platform for the Slovak language (zodpovedný riešiteľ)
2012 – 2016 Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku – III. etapa (spoluriešiteľ)
2011 – 2015 NETWORDS – The European Network on Word Structure (Cross-disciplinary approaches to understanding word structure in the languages of Europe) (zodpovedný riešiteľ)
2012 – 2014 Electronic Corpora – Contrastive Study with Focus on Design of Bulgarian-Slovak Digital Language Resources (spoluriešiteľ)
2012 – 2014 lingvo.info (zodpovedný riešiteľ)
2011 – 2014 Konfrontační popis současného slovenského a českého lexika (systémové vztahy a komunikační koexistence) (spoluriešiteľ)
2011 – 2013 Sémantická a distribučná analýza adjektív v nemčine a slovenčine (spoluriešiteľ)
2010 – 2012 EuroMatrixPlus-X – Bringing Machine Translation for European Languages to the User – Enlarged European Union (zodpovedný riešiteľ)
2010 – 2012 CESAR: CEntral and South-east europeAn Resources (zodpovedný riešiteľ)
2009 – 2011 Slovak Online (zodpovedný riešiteľ)
2008 – 2009 MONDILEX – Conceptual Modelling of Networking of Centres for High-Quality Research in Slavic Lexicography and Their Digital Resources (spoluriešiteľ)
2007 – 2011 Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku (druhá etapa) (spoluriešiteľ)
2005 – 2007 Budovanie paralelných korpusov (zodpovedný riešiteľ)
2004 – 2005 Využitie spoločných vlastností češtiny a slovenčiny na budovanie anotovaných národných jazykových korpusov (spoluriešiteľ)
2003 – 2006 Komplexné spracovanie slovenského jazyka a jeho elektronizácia na účely jazykovedného výskumu (spoluriešiteľ)
2002 – 2006 Vybudovanie Národného korpusu slovenského jazyka a elektronizácia jazykovedného výskumu v rokoch 2002 – 2006 (spoluriešiteľ)

Významné ocenenia:
2005 Cena Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre vedu (člen oceneného kolektívu)

Oblasť výskumu:
korpusová lingvistika,
počítačové spracovanie prirodzeného jazyka,
Zameranie v SNK,
počítačové spracovanie jazyka,
wordnet,
paralelné korpusy,
tvorba korpusov,
vyhľadávacie rozhranie pre lingvistické zdroje.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia