Katarína Gajdošová
Veda a výskum

Katarína Gajdošová

Mgr.

Slovenský národný korpus
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Slovenská akadémia vied

lingvistka

Štúdium:
2009 – súčasnosť: Filozofická fakulta, Karlova univerzita, Praha; slovanská filologie → PhD.
2005 – 2008: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; slovenský jazyk a literatúra → Mgr.
2002 – 2005: Filozofická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok; slovenský jazyk a literatúra – dejepis

Pracoviská:
2007 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

Medzinárodné a domáce projekty:
2015 – 2017: Valenčné potencie slovies v kontraste, VEGA č. 1/0084/14
2015 – 2017: Computer-assisted approaches to lexicography for Slovak and Bulgarian dictionaries and reference sources
2013 – 2015: Contacts in Hungarian-Slovakian Linguistics (focused construction of a Hungarian-Slovak and Slovak-Hungarian parallel corpus) (spoluriešiteľka)
2012 – 2016: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku – III. etapa (spoluriešiteľka)
2012 – 2014: Hľadanie pravdy (koordinátorka za JÚĽŠ SAV)
2012 – 2014: Electronic Corpora – Contrastive Study with Focus on Design of Bulgarian-Slovak Digital Language Resources (spoluriešiteľka)
2012 – 2014: lingvo.info (spoluriešiteľka)
2011 – 2014: Konfrontační popis současného slovenského a českého lexika (systémové vztahy a komunikační koexistence) (spoluriešiteľka)
2010 – 2012: EuroMatrixPlus-X – Bringing Machine Translation for European Languages to the User – Enlarged European Union (spoluriešiteľka)
2011 – 2012: Sila svedectva (koordinátorka za JÚĽŠ SAV)
2010 – 2012: CESAR: CEntral and South-east europeAn Resources (spoluriešiteľka)
2010 – 2011: Svedkovia z obdobia neslobody (koordinátorka za JÚĽŠ SAV)
2009 – 2011: Slovak Online (spoluriešiteľka)
2007 – 2011: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku (druhá etapa) (spoluriešiteľka)

Členstvo vo ved. organizáciách:
2013 – súčasnosť: Výbor Slovenskej jazykovednej spoločnoti pri SAV (tajomníčka)
2009 – súčasnosť: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV (členka)

Oblasť výskumu:
korpusová lingvistika,
porovnávacia lingvistika so zameraním na česko-slovenské a slovensko-české kontaktové vzťahy,
jazykové hry.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia