Kristína Bobeková
Veda a výskum

Kristína Bobeková

Mgr.

Slovenský národný korpus
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Slovenská akadémia vied

spolupracovníčka Slovenského národného korpusu

Štúdium
2013 – súčasnosť: Ústav etnológie SAV, Bratislava; etnológia → PhD.
2010 – 2012: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava; slovenský jazyk a literatúra → Mgr.
2007 – 2010: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava; učiteľstvo akademických predmetov → Bc.

Pracoviská: 2012 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

Oblasť výskumu: etnolingvistika, kolokácie, korpusová lingvistika

Zameranie v SNK: kolokácie

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia