Richard Kováč
Veda a výskum

Richard Kováč

Bc.

Slovenský národný korpus
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Slovenská akadémia vied

IT pracovník Slovenského národného korpusu

Štúdium
1999 – 2006: Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno; informatika → Bc.
1997 – 1998: Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského, Bratislava; geografia a kartografia
1995 – 1997: Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; informatika
1993 – 1995: Elektrotechnická fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava; informatika

Pracoviská   

2012 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava
2006 – 2010: Oddelenie analýzy a syntézy reči, Ústav informatiky SAV, Bratislava

Medzinárodné a domáce projekty: 2007 – 2009: Inteligentný systém pre výuku jazykov s multimodálnymi funkciami spätnej väzby (Euronounce). 135379-LLP-1-2007-21-DE-KA2-KA2MP (spoluriešiteľ)

Oblasť výskumu: počítačové spracovanie prirodzeného jazyka

Zameranie v SNK: paralelné korpusy, konverzia textov

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia