Jana Levická
Veda a výskum

Jana Levická

Mgr., PhD.

Slovenský národný korpus
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Slovenská akadémia vied

lingvistka

Štúdium
2000 – 2004: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; francúzsky jazyk a lingvistika → PhD.
1995 – 2000: Filozofická fakulta, Palackého univerzita, Olomouc/Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; anglická a francúzska filológia → Mgr.

Pracoviská
2004 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava
2000 – 2005: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (odborná asistentka)
1999 – 2003: externá redaktorka medzinárodnej redakcie TASR

Medzinárodné a domáce projekty
2014 – 2016: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku – III. etapa (spoluriešiteľka)
2009 – 2011: Spracovanie obchodnovednej terminológie pre potreby Slovenskej terminologickej databázy s dôrazom na analýzu terminologických neologizmov (projekt VEGA)
2008 – 2009: MONDILEX – Conceptual Modelling of Networking of Centres for High-Quality Research in Slavic Lexicography and Their Digital Resources (FP7 Capacities – Research Infrastructure)
2007 – 2011: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku (druhá etapa) (spoluriešiteľka)
2004 – 2006: Komplexné spracovanie slovenského jazyka a jeho elektronizácia na účely jazykovedného výskumu (spoluriešiteľka)

Významné ocenenia
2007: Cena Mateja Bela za preklad knihy Pamäť – encyklopédia. Lepšie spoznať, chrániť, účinnejšie využívať
2005: Cena Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre vedu (členka oceneného kolektívu)

Oblasť výskumu: lingvistika, terminológia, preklad

Zameranie v SNK: Slovenská terminologická databáza (koordinátorka)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia