Eva Štefánková
Veda a výskum

Eva Štefánková

RNDr., PhD.

klinická antropologička

Vzdelanie:
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (2011 - 2015)
Odbor: Chirurgia/ Detská chirurgia, Titul: PhD.

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (2006 - 2012)
Odbor: Biológia/antropológia (2006 – 2011), Titul: Mgr. 
Odbor: Antropológia, Titul: RNDr. (2012)

Pracoviská:
Detská fakultná nemocnica s poliklinika Kramáre, Klinika detskej chirurgie (2011 – 2015) - postgraduálny študent LFUK, klinický antropológ

Zahraničné študijné pobyty:
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra genetiky a antropologie člověka – 3D antropometria

Doplňujúce informácie:
bohatá publikačná činnosť, aktívna účasť na medzinárodných aj domácich sympóziách;
získanie grantov pre mladých vedeckých pracovníkov (2012, 2013);
spoluriešiteľka grantov MZSR 2011, 2013. 

Kurzy a školenia:
Akademická angličtina, United English Institute, Farah Imani MBA, PhD., 11/2014-8/2015.
Workshop 3D modelovania, Fablab Slovensko, Ilkovičova 2, Bratislava /28.5.2015/
The Language Department of the Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, Unicert / 9/2012 - 6/2013/ 
Unicert Certificate, Certificate registration No. 238/2013_EII
Katedra antropologie a genetiky člověka, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Viničná 7, 12843 Praha 2, zahraničný študijný pobyt v Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod / 1.4.2013 - 30.4.2013/

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia