Darina Sedláková
Vedná politika

Darina Sedláková

MUDr., MPH

zástupkyňa Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku

Štúdium:
Škola verejného zdravotníctva SZU - MPH (2003)
Inštitút medzinárodných vzťahov a európskeho práva, Právnická fakulta UK - postgraduálne štúdium (1992 - 1994)
atestačná skúška v odbore vnútorné lekárstvo (1988)
Lekárska fakulta UK v Bratislave - všeobecné lekárstvo

Pracoviská a významné funkcie:
Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku - riaditeľka (od r. 2000)
Informačná kancelária Rady Európy v SR - zástupkyňa riaditeľa (1995 - 2000)
Klinika geriatrie LF UK - odborná asistentka (1984 - 1990)

Medzinárodné pobyty:
absolvovala početné vzdelávacie pobyty a kurzy o zdravotnej politike a zdravotníckych systémoch v zahraničí aj na Slovensku.

Členstvá v odborných a vedeckých organizáciách:
členka SLS,
členka správnej rady SSFE,
členka správnej rady SAVEZ,
členka Generálnej rady LPR,
členka redakčných rád viacerých slovenských odborných zdravotníckych časopisov,
členka Správnej rady UK (od r. 2007) - štyri roky jej predsedala.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia