Za vedca roka vybrali matematika s rekordným počtom citácií

Vedci si už po šestnásty krát vyberali spomedzi seba významné osobnosti, ktoré dosiahli mimoriadne vedecké úspechy. Víťazom sa stal momentálne najcitovanejší slovenský vedec.

Za vedca roka vybrali matematika s rekordným počtom citácií

Igor Podlubný, foto: Juraj Broš, SAV.sk

Ocenenie založil už bývalý riaditeľ Jurnalist-Studio a bývalý predseda Klubu vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov Ľubomír Lenoch.

Vyhlasovateľmi 16. ročníka súťaže Vedec roka 2012 boli Centrum vedecko-technických informácií, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.

Nominovať vedca na ocenenie v niektorej z piatich kategórií mohli všetky štátne, príspevkové a súkromné inštitúcie, ako aj spoločnosti, združenia a asociácie, ktoré sa venujú vede a výskumu.

Víťazov vyberala hodnotiaca komisia, zložená zo šiestich členov, ktorí sú odborníci a uznávané autority vo svojej vednej oblasti.

Cieľom ocenenia je podľa organizátorov profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najväčšie osobnosti a dosiahnuté výsledky v oblasti vedy na Slovensku za uplynulý rok.

6 400 citácií

Ocenenie vedec roka získal profesor Igor Podlubný za „výskum v oblasti teórie a aplikácií diferenciálnych rovníc neceločíselného rádu a za mimoriadny citačný ohlas vo svete za rok 2012“.

Podlubný pôsobí na Technickej univerzite v Košiciach. O tom, že cenu získal právom svedčí aj fakt, že podľa databázy Web of Science bol v roku 2012 najcitovanejším vedcom na Slovensku.

Napríklad jeho monografia Fractional Differential Eguations bola podľa Google Scholar Citations citovaná viac ako 6 400 krát. Tiež je autorom článku Fractional-Order Systems and PI-lambda-D-mu-Controllers, ktorý je najcitovanejší  zo Slovenska v  oblasti inžinierskych vied. Citovaný bol 866 krát.

Práve ohlasy si tento matematik cení vo svojej práci najviac. „Toto ocenenie vnímam ako vzácne uznanie mojich doterajších prác. Skutočným ocenením vedca však je, keď druhí ľudia naňho nadväzujú,“ vyhlásil v diskusnej relácii TA3.

Význam osoby profesora Podluhého dokumentuje je jeho rastúci H-index a viacero svetových ocenení v oblasti matematiky.

Technológ roka

Docent Pavel Alexy zo Slovenskej technickej univerzity sa už takmer dve desaťročia venuje aplikáciám biodegradovateľných polymérov v obalovom priemysle.

Má na konte osem patentov, dva si už našli aj uplatnenie v slovenskom priemysle. Na základe jeho práce funguje dodnes jediná výrobná linka na výrobu biologicky rozložiteľných vodorozpustných fólií na Slovensku.

V posledných rokoch sa venoval hlavne výskumu v oblasti aplikácie biopolymérov a polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín v obalovej technike.

Na základe výsledkov vlastného výskumu dospel k novej formulácii receptúry a technológie spracovania biodegradovateľných polyesterov, ktorá umožňuje pripraviť z dvoch krehkých polymérov húževnatý a flexibilný materiál.

Jeho riešenie umožňuje zavedenie týchto materiálov do praxe v oblasti obalovej techniky. Výsledkom sú lepšie úžitkové vlastnosti, nižšia cena konečného produktu a environmentálne priaznivé materiály.

Všimla si to aj porota a udelila mu cenu Technológ roka za „vývoj receptúry a technológie prípravy zmesových materiálov s vysokou húževnatosťou na báze biodegratovateľných polymérov pochádzajúcich z obnoviteľných zdrojov surovín“.

Mladý výskumník

Komisia sa pozrela aj na mladých a perspektívnych vedcov. Doktorka Zuzana Benková zo Slovenskej akadémie vied sa už počas štúdia venovala kvantovo-chemickým výpočtom elektrických vlastností organických molekúl.

Ako vedkyňa sa potom zamerala na atomistické molekulovo-dynamické simulácie syntetických biokompatibilných polymérov zakotvených na pevných povrchoch. Zaujímali ju štruktúra a vlastnosti zakotvených reťazcov ako aj charakteristické vlastnosti takto modifikovaných povrchov.

Napokon sa jej podarilo po prvýkrát popísať správanie cyklických reťazcov uzatvorených vo veľmi úzkych kanáloch a vysvetliť štrukturálne zmeny takto obmedzených polymérov. Vyslúžila si za to ocenenie Mladý výskumník roka.

Tabuizovaný holokaust

V kategórii Uznanie za celoživotné dielo sa neposudzovali len posledné úspechy vedca. Doktor Ivan Kamenec sa výskumne venoval politickým a kultúrnym dejinám Slovenska 20. storočia, ako aj teoretickým problémom slovenskej historiografie.

Ocenenie získal nielen za svoju odbornú činnosť, ale aj za angažovanie sa pri prehlbovaní historického povedomia širšej slovenskej verejnosti. Kamenec napríklad vniesol vedecké spôsoby bádania do dlhú dobu tabuizovanej témy holokaustu na Slovensku.

Poslednou kategóriou bolo ocenenie Za výsledky v programoch EÚ a získal ho profesor Peter Kúš z Univerzity Komenského. V rámci jeho projektov sa mu podarilo vybudovať výbornú experimentálnu základňu, ktorú v súčasnosti využíva celá sekcia fyziky.

Výsledky, ktoré vznikli v posledných rokoch v laboratóriách, vybudovaných z jeho projektov, boli publikované v špičkových časopisoch a získali široký medzinárodný ohlas. Laboratória sa tiež zapájajú do významných medzinárodných výskumných spoluprác.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia