Kto čerpal eurofondy na vedu?

Slovenská akadémia vied a vysoké školy sú najväčšími prijímateľmi financií z operačného programu Výskum a vývoj v programovom období 2007-2013. SAV získala doposiaľ 155 mil. eur, vysoké školy 280 mil. eur.

Kto čerpal eurofondy na vedu?

Ilustračná fotografia, zdroj: flickr.com, fdecomite

Už viac ako 60 rokov sústreďuje Slovenská akadémia vied na svojich pracoviskách najvýznamnejších vedcov. V programovom období 2007-2013 im eurofondy umožnili realizovať až 73 projektov. Podľa predsedu SAV Jaromíra Pastoreka spočíva ich najväčší prínos v investícii do infraštruktúry výskumu a vývoja, v skvalitnení prístrojov a taktiež v rekonštrukcii ústavov akadémie.  

Celkovo získala akadémia na projekty príspevky v hodnote 155 miliónov eur. „Myslím si, že táto suma bola v rámci štrukturálnych fondov viac ako dostatočná. Najdôležitejšie je, že akademická sféra sa v projektoch prepojila so súkromnou, zabezpečil sa prenos poznatkov do praxe a podporili sa centrá excelentnosti. Na tie išlo najviac, takmer 68 miliónov eur,“ uviedol Marián Kostolányi, generálny riaditeľ agentúry pre štrukturálne fondy rezortu školstva.

Mnohé projekty vedcov zviditeľnili Slovensko. Jedným z nich je skúmanie slnečnej koróny unikátnym prístrojom zakúpeným z eurofondov, ktorý je jediný v Európe. O spoluprácu požiadala našich vedcov aj výskumná organizácia z USA.

Ďalší prístroj astronómov (bolidová kamera) bol zase začlenený do Európskej bolidovej siete, ktorá sleduje dopady väčších telies do atmosféry alebo až na zemský povrch.     

Iné výskumy nám zase možno v blízkej budúcnosti pomôžu účinne bojovať s kliešťami, ktoré spôsobujú veľmi vážne ochorenia u ľudí. ,,Snažíme sa vyvinúť takú vakcínu, ktorá pochádza zo slinných žliaz kliešťov, sú to rôzne bielkoviny a tieto by mali slúžiť na vakcináciu. Zabránia tomu, aby kliešť nerušene mohol cicať krv a zároveň prenášať tieto ochorenia. Musíme pripraviť perfektnú diagnostiku,“ povedal Pastorek.

Slovenská akadémia vied vo výskumnej činnosti významne spolupracovala nielen so súkromným sektorom, ale ako partner aj s mnohými univerzitami aj pri čerpaní eurofondov.

Najlepšia je Univerzita Komenského

Podľa ministerstva školstva sa v rámci operačného programu Výskum a vývoj prerozdelila doposiaľ takmer miliarda eur. Najviac peňazí išlo pritom do vysokých škôl.

Na pôde univerzít a vysokých škôl sa zrealizovalo 71 projektov v celkovej výške takmer 280 mil. eur. Eurofondy pomohli univerzitám a vysokým školám  s financovaním rôznych stavebných úprav, modernizáciou učební, zriadením informačno-komunikačnej techniky, či novými akademickými knižnicami. Uspeli aj mnohé projekty nových centier excelentnosti a projekty zamerané na aplikácie poznatkov do praxe.

Medzi najúspešnejšími prijímateľmi sú Univerzita Komenského v Bratislave (77 mil. eur), Slovenská technická univerzita v Bratislave (57,6 mil. eur) a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (44 mil. eur).

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia