Oddelenie fyziky nízkych teplôt
Ústav experimentálnej fyziky SAV Štátny sektor

Oddelenie fyziky nízkych teplôt

Výskum ústavu sa zameriava na supravodivosť, intermetalické zlúčeniny, silne korelované systémy či fyziku 3He.

Výskum na PF UPJŠ (Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika) sa zameriava na nízkorozmerný magnetizmus, geometricky frustrované systémy a supravodiče typu NaCoO.

Projekty Centra excelentnosti Slovenskej akadémie ved pod záštitou APVV: Progresívne materiály s konkurenčnými parametrami usporiadania, Nekonvenčné kvantové stavy v nanoskopických magnetických systémoch. Projekty UPJŠ APVV: Magnetické vlastnosti nových nízkorozmerných magnetických materiálov, Nové kvantové stavy v geometricky frustrovaných systémoch, Centrum kryofyziky a kryonanoelektroniky. Projekty s VEGA: Kvantový magnetizmus v geometricky frustrovaných magnetikách a v systémoch s redukovanou dimenziou.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia