Oddelenie teoretických metód
Ústav merania SAV Štátny sektor

Oddelenie teoretických metód

Vedecký výskum na oddelení je orientovaný na rozvoj teoretických metód v oblasti matematickej štatistiky a aplikovanej matematiky.

Základný a aplikovaný výskum oddelenia sa sústreďuje predovšetkým na výskum v oblasti teórie pravdepodobnosti, matematickej štatistiky, umelých neurónových sieti a nelineárnej dynamiky, so zameraním na problémy merania a vyhodnocovanie nameraných údajov.

Oddelenie v súčastnej dobe rieši tri projekty - Moderné metódy spracovania elektrofyziologických signálov, Štatistické metódy pre analýzu neistôt v metrológii a Nové metódy matematickej štatistiky.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia