Oddelenie reprodukčnej a vývinovej biológie
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV Štátny sektor

Oddelenie reprodukčnej a vývinovej biológie

Výskum na Oddelení reprodukčnej a vývinovej biológie je orientovaný na cytologickú, fyziologickú a molekulárnu charakterizáciu vývinu embryí in situ (zygotová embryogenéza) a in vitro (somatická a gametická embryogenéza) pri niektorých ekonomicky významných plodinách (jačmeň, kukurica, zemiak, ľan) ako aj pri modelových rastlinách (arábovka).

Pri tomto výskume sa uplatňujú najmodernejšie prístupy ako konfokálna a elektrónová mikroskopia, rastlinná proteomika a DNA technológie.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia