Ladislav Brimich
Veda a výskum

Ladislav Brimich

RNDr., CSc.

Geofyzikálny ústav SAV
Slovenská akadémia vied

geofyzik

Štúdium: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, 1974

Pracoviská a významné funkcie: Geofyzikálny ústav SAV (1991 - 2005 vedúci oddelenia gravimetrie a geodynamiky, od 2005 riaditeľ)

Najdôležitejšie výsledky: Modelovanie časových zmien tiažového poľa Zeme spôsobených anomálnym tepelným tokom v blízkosti magmatických telies konečného objemu; Potvrdenie rezonančného efektu kvapalného jadra Zeme.

Časopisecké publikácie, monografie, ohlasy: 78/1/76; Najvýznamnejšie publikácie: Charco M., Brimich L., Fernández J.: Topography effects on the displacements and gravity changes due to magma intrusion. Geologica Carpathica, 53, 4, 215-221; Brimich L., Fernández J., Granell R.D.R., Hvoždara M.: Some comments on the effects of earth models on ground deformation modelling. Studia geophysica et geodaetica 40, 14-24.

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 2

Medzinárodné projekty: 5

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Medzinárodná geodetická a geofyzikálna únia (národný korešpondent)

Významné ocenenia: Čestná medaila University Assiut v Egypte, Čestná medaila k výročiu seizmológie na Slovensku

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia