Ivan Hapala
Veda a výskum

Ivan Hapala

RNDr. CSc.

Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
Slovenská akadémia vied

biológ

Štúdium: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, 1979

Pracoviská a významné funkcie: Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV (predseda vedeckej rady 1994-2002, od 2002 riaditeľ)

Najdôležitejšie výsledky: Funkcie mitochondrií v eukaryotických bunkách (vzťah biogenézy mitochondrií a bunkového delenia); Mechanizmy intracelulárneho prenosu lipidov (funkcie lipid transfer proteínov, kontrola príjmu externých lipidov); Adaptácie lipidového metabolizmu u kvasiniek na anaerobiózu (regulácia expresie génov a aktivity enzýmov kyslíkom); Mechanizmy rezistencie k antimykotikám; Biogenéza neutrálnych lipidov ako cieľ biotechnologických manipulácií kvasiniek.

Časopisecké publikácie, ohlasy: 43/375

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 4

Medzinárodné projekty: 3/1

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Československá mikrobiologická spoločnosť (predseda Komisie pre kvasinky, zástupca SR v International Comission on Yeast pri International Union of Microbiological Societies), Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, Spoločnosť pre vedu a umenie

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia