Eva Krekovičová
Veda a výskum

Eva Krekovičová

doc., PhDr., DrSc.

Ústav etnológie SAV
Slovenská akadémia vied

etnologička, etnomuzikologička

Štúdium: Filozofická fakulta UK Bratislava, 1973

Pracoviská a významné funkcie: Ústav etnológie SAV (od 1975, 1989 - 1991 vedúca oddelenia folkloristiky, 2002 - 2006 vedúca Centra excelentnosti SAV)

Najdôležitejšie výsledky: Zahraničná knižná monografia: Zwischen Toleranz und Barrieren. Das Bild der Zigeuner und Juden in der slowakischen Folklore. Studien zur Tsiganologie und Folkloristik 21 (1998); Domáce knižné monografie: Slovenské koledy (1992); Medzi toleranciou a bariérami. Obraz Róma a Žida v slovenskom folklóre (1999); Folk songs. In: European contexts of folk culture (1998); Editorka: My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít (2009)

Časopisecké publikácie, monografie, ohlasy: 187/10 + 18 editorka + 30 kapitoly/890

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 2 ukončení (+ 2x zahraničná konzultantka)

Medzinárodné projekty: 2/5

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Société international d'ethnologie et de folklore (Kommission fur Volksdichtung), Učená spoločnosť SAV, Národopisná spoločnosť Slovenska (1982 - 1986 členka výboru); Internationale Society for Folk Narrative Research

Významné ocenenia: Medzinárodná cena G. Pitre - S. Salomone Marino a Mesto Palermo (1996, spoluautorka), Cena podpredsedu vlády a MŠ SR ako vedúcej vedeckého tímu Centra excelentnosti SAV Procesy , Cena SAV (2-krát, spoluautorka), Prémia Literárneho fondu (1993), Prémia Slovenského hudobného fondu (9-krát), Cena Národopisná spoločnosť Slovenska: 13.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia