Juraj Lapin
Veda a výskum

Juraj Lapin

Ing., DrSc.

Oddelenie vlastností materiálov a konštrukcií
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Slovenská akadémia vied

strojár

Štúdium: Strojnícka fakulta SVŠT Bratislava, 1984

Pracoviská a významné funkcie: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV (od 1984), Predsedníctvo SAV (od 2009 podpredseda SAV pre I. oddelenie vied)

Najdôležitejšie výsledky: Vývoj a vlastnosti nových intermetalických zliatin pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie; Mechanizmus a kinetika creepu žiarupevných zliatin; Návrh analytických modelov creepu a predikcie pevnosti kompozitných materiálov spevnených kontinuálnymi vláknami.

Časopisecké publikácie, ohlasy: 70/301

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 2

Medzinárodné projekty: 8

Členstvo vo vedeckých organizáciách: The Minerals, Metals and Materials Society, Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch SAV, Materials Research Society

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia