Ľubomír Solín
Veda a výskum

Ľubomír Solín

RNDr. CSc.

Geografický ústav SAV
Slovenská akadémia vied

geograf

Štúdium: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, 1977

Pracoviská a významné funkcie: Geografický ústav SAV (1996 - 2006 vedecký tajomník)

Najdôležitejšie výsledky: Vytvorenie databázy fyzickogeografických charakteristík malých povodí SR v prostredí GIS; Odhad N-ročných maximálnych prietokov pre malé povodia Slovenska metódou regionálnej frekvenčnej analýzy; Identifikovanie regionálnej variability povodňovej hrozby malých povodí SR; Identifikovanie regionálnej variability zraniteľnosti obcí v malých povodiach voči povodniam. 

Časopisecké publikácie, monografie, ohlasy: SOLÍN, Ľubomír. Spatial variability in the flood vulnerability of urban areas in the headwater basins of Slovakia. In Journal of Flood Risk Management, 2012, vol. 5, no. 4, p. 303-320. 47/3/123; Najvýznamnejšie publikácie: Solín, Ľ.: Identification of homogeneous regional classes for flood frequency analysis in the light of regional taxonomy. In Hydrological Sciences Journal, 2005, vol. 50, no. 6, p. 1105-1118; Solín, Ľ., Feranec, J., No- váček, J.: Land cover changes in small catchments in Slovakia during 1990-2006 and their effects on frequency of flood events. In Natural Hazards, 2010, vol. 54, p. 1-20 

Medzinárodné projekty: 0/1 

Členstvo vo vedeckých organizáciách: International Association of Hydrological Sciences

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia