Peter Šalkovský
Veda a výskum

Peter Šalkovský

PhDr., DrSc.

Oddelenie archeológie stredoveku a raného novoveku
Archeologický ústav SAV
Slovenská akadémia vied

archeológ

Štúdium: Filozofická fakulta UK Bratislava, 1975 

Pracoviská a významné funkcie: Archeologický ústav SAV (1978 - 1990 vedúci oddelenia, 2000 - 2006 predseda vedeckej rady), Filozofická fakulta UK Bratislava 

Najdôležitejšie výsledky: Archeologické výskumy slovanských hradísk Spišské Tomášovce, Mužla, Detva a osídlenia horských oblastí Slovenska; Genéza domu a kultúry bývania Slovanov; Scenáre výstav Počiatky slovenských dejín, Europas Mitte um 1000; Participácia na viacerých encyklopedických dielach (Encyklpaedia Beliana, Ottova praktická encyklopédia Slovensko a ď.). Monografie: Mužľa-Čenkov I. Osídlenie z 9. až 12. stor.  (1993)-spoluautor;Hradisko v Detve (1994); Häuser in der frühmittelalterlichen slawischen Welt (2001); Detva. Praveké a včasnohistorické hradisko k dávnym dejinám Slovenska (2009). Stredné Slovensko vo včasnom stredoveku. Nitra (2011) 

Časopisecké publikácie, monografie, ohlasy: 102/5+12kapi- tol/810 

Medzinárodné projekty: 4/6 

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Deutsche Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit bei den Deutschen Verbänden für Altertumsforschung, Medzinárodný slavistický komitét (predseda archeologickej komisie) 

Významné ocenenia: Prémie Literárneho fondu (2001, 2002), Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá (1998)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia