Emil Pilipčinec
Veda a výskum

Emil Pilipčinec

prof. MVDr., PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Katedra mikrobiológie a imunológie UVLF

biológ

Vzdelanie: Vysoká škola veterinárska v Košiciach, 1980

Pracoviská a významné funkcie: od r. 1980 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach: 2003 - 2007 prorektor UVLF pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky, od r. 2007 do r. 2014 rektor UVLF.

Vedecko-výskumná činnosť: oblasť patogenézy a imunoprofylaxie salmonelózy teliat, hostiteľských faktorov zahrnitých v biosyntéze K88 a K99 fimbrií Escherichia coli a diagnostiky enteropatogénnych Escherichia coli, ako aj primárne a sekundárne infekcie ľudí a zvierat, pôvodcami ktorých sú kvasinky. Spoluriešiteľ 7 vedecko-výskumných úloh, 4 medzinárodných výskumných projektov, 6 VEGA grantov, 3 úloh hosp. zmlúv a 1 interného grantu. Spoluriešiteľ grantov v rámci projektov TEMPUS, SOCRATES/ERASMUS a LEONARDO DA VINCI.

Publikácie: 53 vedeckých prác (z toho 34 prác v zahraničných karentovaných časopisoch). Autor jedného autorského osvedčenia a jedného patnetu.

Členstvá: Vedecká rada UVLF; Vedecká rada falukty veterinární hygieny a ekologie VFU v Brne; Vedecká rada VFU v Brne; Vedecká rada košického VT inkubátora; Vedecká rada UPJŠ v Košiciach. Člen Akreditačnej komisie SR pre oblasť veterinárnych vied; člen Akreditačnej komisie ČR pre hodnotenie VFU v Brne a Farmaceut. fakulty KU v Hradci Králové. Člen redakčnej rad Folia Veterinaria, Slovenský veterinársky časopis a Pravis Veterinaria. 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia