Ján Mojdis
Veda a výskum

Ján Mojdis

doc., PhDr., PhD.

Katedra novovekých a najnovších všeobecných dejín
Inštitút histórie FF UNIPO
Filozofická fakulta UNIPO
Prešovská univerzita v Prešove

vedúci katedry

Vzdelanie: Filozofická fakulta UPJŠ v Prešove, 1980

Pracoviská a významné funkcie: 1980 – 1990 – odborný asistent na UPJŠ v Košiciach, 1990 – 1997 – odborný asistent na FF v Prešove UPJŠ v Košiciach, 1997 – 1998 - odborný asistent na FF PU v Prešove, od 1998 – docent na FF PU v Prešove, aktuálne vedúci Katedry novovekých a najnovších všeobecných dejín Filozofickej fakulty PU v Prešove

Vedecké zameranie: slovensko-francúzske kontakty v dejinách.

Projekty: spoluriešiteľ šiestich projektov VEGA

Členstvá: člen Slovenskej historickej spoločnosti, člen Vedeckej rady Prešovskej univerzity v Prešove, člen Historického odboru Matice slovenskej, vedecký redaktor Zrkadlo histórie II., člen spoločnosti Česko-slovensko-francúzskej

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia