Plasty už nebudú iba v oblečení, ale aj v betóne

— Lenka Uherová

Svet si začína uvedomovať, že odpad, a hlavne ten, ktorý je ťažko rozložiteľný, nemôžeme pod koberec Zeme zametať večne. Preto recyklujeme a z plastov opäť vyrábame plasty, či dokonca funkčné oblečenie. Odborníci zo Stavebnej fakulty STU šetria našu Zem tým, že odpadové plasty miešajú s betónom.

Plasty už nebudú iba v oblečení, ale aj v betóne

Ilustračná fotografia, zdroj: pixabay.com/ Skitterphoto

Aj keď miešanie odpadu so stavebnými materiálmi nie je žiadnou novinkou, vedecký tím zo Stavebnej fakulty STU sa v tomto smere začal zaoberať zatiaľ nevyužitým materiálom – plastom. Ten sa totiž zdá byť dobrým tepelným izolantom.

Iniciátorkou projektu je doktorandka Valéria Gregorová, ktorá na výskum získala univerzitný grant v rámci Projektu podpory mladých výskumníkov. Vedenie STU prostredníctvom týchto univerzitných grantov podporuje výskum mladých vedcov do 35 rokov.

Zdrojom sú elektrárne, aj cementárne

Stavebný priemysel už teraz umožňuje široké možnosti zhodnotenia odpadu. „V princípe sa v stavebníctve druhotné suroviny používajú najmä pri výrobe kompozitov ako sú betóny a malty. Tie nachádzajú uplatnenie ako plnivá alebo spojivá a prímesi,“ hovorí Valéria Gregorová.

Plnivá sa vyrábajú napríklad z popola a popolčeku z elektrární a teplární, zo spracovaného dreva, z odpadu z ťažby nerastných surovín a uhlia, či z výroby umelého kameňa. Do spojív a prímesí sa zas používa mletá vysokopecná troska, popolčeky, energosadrovec z odsírovania spalín, chemosadrovec a odpadné sírany z chemických výrob, či odprašky z cementární a vápeniek.

Svoje uplatnenie v stavebníctve má aj agro-odpad, ktorý tvoria popol z cukrovej trstiny, pšeničnej slamy, či ryže. Rôzne materiály sa miešajú aj s hlinou, a to pri výrobe tehál za účelom zlepšenia ich vlastností.

Úlohou je izolovať

Vedci teraz hľadajú možnosti, ako v stavebníctve využiť ďalší druh odpadu  – plast. „V poslednej dobe sa čoraz viac zameriava na využitie recyklovaných odpadových plastov, napríklad recyklovaného polystyrénu, polyuretánovej peny, PET fliaš, odpadu z elektrických a elektronických zariadení, či PVC potrubia,“ hovorí o vývoji v stavebníctve Valéria Gregorová.

Cieľom slovenských výskumníkov je vytvoriť ľahké tepelnoizolačné betóny, ktoré  by neboli nosnými časťami, ale odľahčovali by stavbu. Tým by chceli nájsť alternatívu k polystyrénu či polystyrén-betónu, ktorý sa na izoláciu používa dnes.

Valéria Gregorová ale upozorňuje, že z takýchto materiálov už možno stavať aj nosné konštrukcie. Tak je tomu napríklad v prípade jedného druhu tvaroviek – stavebných foriem – ktoré sú tvorené zmesou cementu a drevnej štiepky s obsahom až do 85 percent.

Zaujíma ich aj zvuk

Vedci teda počas výskumu miešali recyklovaný plast s cementom a vodou v rôznych pomeroch a vytvárali nový stavebný materiál – spomínané tvarovky. Meraniami tiež skúmali pevnosť a tepelno-technické vlastnosti materiálu, či už išlo o objemovú hmotnosť, tepelnú vodivosť, vlhkosť, či pevnosť v tlaku, respektíve napätie pri stanovenej deformácii.

Testy iba potvrdili, že recyklovaný plast by mohol byť ideálnou prímesou do ľahkých tepelnoizolačných betónov.

Na výskume spolupracovali aj študenti z Katedry materiálového inžinierstva Stavebnej fakulty STU, ktorí sa na ňom podieľali diplomovými prácami. Tie boli zamerané na overovanie ďalších typov odpadových materiálov, ktoré sa vzájomne kombinovali v rôznych pomeroch, ale testovali aj využitie iných typov spojív.

„Do budúcnosti by sme sa chceli okrem teplo-technických vlastností zamerať aj na zvukovo-izolačné vlastnosti,“ hovorí Valéria Gregorová o ďalších plánoch. Chceli by svoj výskum tiež preniesť do praxe a prísť s  produktom, ktorý by sa presadil na stavebnom trhu.

Tento cieľ nie je vôbec nedosiahnuteľný, keďže tím Stavebnej fakulty spolupracuje aj s firmami. Vďaka tomu by mohli výsledky výskumu už o pár rokov prispieť k redukcii plastového odpadu a k jeho opätovnému využitiu.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia