Inovácie v MSP (SME)
Európska komisia Vedúce postavenie priemyslu

Inovácie v MSP (SME)

V rámci Horizontu 2020 budú aktívne podporované malé a stredné podniky (MSP), ktoré majú ambície rásť a rozvíjať sa na nadnárodnú úroveň, a to nielen prostredníctvom priamej finančnej podpory, ale aj nepriamymi prostriedkami, pričom hlavným cieľom výzvy je zvýšiť ich inovačnú kapacitu.

Na podporu inovácií MSP bol vytvorený konkrétny nástroj, tzv. SME Instrument, ktorý vychádza z amerického systému SBIR (Small Business Innovation Research). Ten sa zameriava na finančné potreby medzinárodne orientovaných podnikov v oblasti realizácie vysoko rizikových nápadov s vysokým komerčným potenciálom. O grant môže požiadať už jeden človek, ale môže byť aj súčasťou konzorcia. SME Instrument je určený všetkým inovatívnym MSP, ktoré sa s jeho pomocou môžu dostať na nové trhy, vyrásť na nadnárodnú úroveň a dosahovať vysokú návratnosť investícií. Inovačný cyklus je rozdelený do troch fáz, ktoré sú všetky subjektom nástroja podpory:

1. Overenie realizovateľnosti - v tejto fáze sa skúma komerčný potenciál projektu a či je vedecky a technicky realizovateľný. Pokiaľ áno, môže byť ďalej financovaný a postúpiť do ďalšej fázy. 
2. Inovačný projekt (výskum a vývoj, demonštrácia, replikácia trhu) - druhá fáza zahŕňa výskum a vývoj, replikáciu trhu a demonštračné aktivity v podobe prototypov, testovania a podobne.
3. Komercializácia - cieľom tretej fázy cyklu je podporiť a najmä uľahčiť komerčné využitie inovácií, ktoré boli vyvinuté v druhej a tretej fáze.  Na to budú nadväzovať aj aktivity prispôsobené konkrétnym projektom.

Pod programom Inovácie v MSP však nerozumieme len priamu podporu prostredníctvom spomínaného nástroja, ale aj nepriamu podporu v podobe projektov a služieb na mieru, budovania partnerstiev a iniciovania transferu znalostí a skúseností z rôznych oblastí potrebných pre kvalitné inovačné schopnosti MSP. Horizont 2020 zároveň poskytuje priamu podporu siete Enterprise Europe Network, ktorá je kľúčovým sprostredkovateľom lepšieho prístupu MSP k financovaniu. 

Prostredníctvom programu COSME (Európsky program pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov) však výzva financuje aj dodatočné aktivity, ktoré podporujú internacionalizáciu, podnikanie a zlepšovanie prístupu k trhom. Táto výzva tiež podporuje program Eurostars, ktorý patrí pod organizáciu EUREKA a poskytuje financovanie trhovo orientovaným spoločnostiam, najmä MSP, s výskumnými a vývojovými aktivitami.

foto: Designed by Freepik

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia