Drevárska fakulta
Technická univerzita Zvolen Sektor vysokých škôl

Drevárska fakulta

Drevárska fakulta nadväzuje na bohaté tradície lesníckeho vysokoškolského štúdia, ktoré sa začalo na území dnešného Slovenska medzi prvými na svete na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici v rámci baníckeho štúdia už v roku 1770.

Hlavným poslaním fakulty je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie, rozvíjať vedecké bádanie a tvorivú umeleckú činnosť. Vzdelávací proces vychádza z najnovších svetových poznatkov vedy, techniky, technológií, ekonomiky, z vlastného základného a aplikovaného výskumu, spolupráce s inými vysokými školami, vedeckovýskumnými ústavmi, priemyslom spracovania a využívania dreva, výrobkov z dreva a ochrany osôb a majetku.

Vedeckovýskumná činnosť fakulty je orientovaná na komplexné využívanie drevnej suroviny, technológiu, techniku a ekonómiu. Je zameraná predovšetkým na zhodnotenie dreva jeho transformáciou na výrobky novej generácie, ktoré tvoria komplexný interiér – životné mikroprostredie človeka. Súčasťou výskumu sú aj projekty ako napr. TEMPUS či LEONARDO da VINCI.

Štruktúru tvoria Katedra náuky o dreve, Katedra obrábania dreva, Katedra mechanickej technológie dreva, Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov, Katedra nábytku a drevárskych výrobkov, Katedra podnikového hospodárstva, Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva, Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky, Katedra protipožiarnej ochrany, Katedra chémie a chemických technológií.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia