Katedra jadrovej fyziky a subjadrovej fyziky ÚFV  PvF UPJŠ
Ústav fyzikálnych vied PvF UPJŠ Sektor vysokých škôl

Katedra jadrovej fyziky a subjadrovej fyziky ÚFV PvF UPJŠ

Výskum v jadrovej a subjadrovej fyzike sa sústreďuje na štúdium ultrarelativistických zrážok ťažkých iónov a na hľadanie spinových efektov v systémoch s malým počtom nukleónov pri stredných energiách. Súčasťou zamerania je aj kozmická fyzika, skúmajúca interakcie kozmických energetických častíc s elektromagnetickým poľom a látkovým prostredím. Ďalší smer, aplikovaná jadrová fyzika je zameraná na využitie jadrového žiarenia v lekárskej praxi.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia