Katedra anglistiky a amerikanistiky FHV UMB
Fakulta humanitných vied UMB Sektor vysokých škôl

Katedra anglistiky a amerikanistiky FHV UMB

Vedeckovýskumná činnosť katedry sa orientuje na oblasť didaktiky anglického jazyka, modernej  anglickej a americkej literatúry, na jednotlivé lingvistické disciplíny a na problematiku translatológie.

Výskumnú činnosť katedry pokrýva riešenie vedeckých projektov ako napríklad Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na UMB v Banskej Bystrici. Aktivita 2.1. Virtuálna univerzita UMB. Tvorba výučbového obsahu kurzov a implementácia systému, Tlmočnícky výkon v kontexte vybraných osobnostných a kognitívnych charakteristík či Od postmoderny k novej senzibilite v literatúrach anglicky hovoriacich krajín.

Katedra vydáva časopis Kritika prekladu.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia