Fakulta humanitných vied UMB
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Sektor vysokých škôl

Fakulta humanitných vied UMB

Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici svojou širokospektrálnou študijnou ponukou vytvára adekvátny priestor pre naplnenie svojich zámerov humanitne profilovanej vzdelávacej inštitúcie, a tým i svojho poslania.

Táto humanitne orientovaná vzdelávacia ponuka sa realizuje v podobe viac-menej vyváženej ponuky učiteľského a neučiteľského štúdia. Výskumnú činnosť fakulty pokrývajú projekty ako napríklad An internet portal for sharing knowledge and inspiring collaborative action on gender and science (GENPORT) či Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici - Aktivita 2.1: Virtuálna univerzita UMB – tvorba výučbového obsahu kurzov a implementácia systému.

Štruktúru fakulty tvoria Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra etiky a aplikovanej etiky, Katedra európskych kultúrnych štúdií, Katedra filozofie, Katedra germanistiky, Katedra histórie, Katedra hungaristiky, Katedra romanistiky, Katedra slovanských jazykov, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Katedra telesnej výchovy a športu, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia