Katedra filozofie FF UCM
Filozofická fakulta UCM Sektor vysokých škôl

Katedra filozofie FF UCM

Súčasťou katedry je Centrum pre bioetiku.

Vedecko-výskumné aktivity katedry sa sústreďujú na bioetické dilemy, otázky modernej metafyziky, filozofiu jazyka, environmentalizmus, slovenskú filozofiu, problém intersubjektivity, filozofickej terapie, sebapoznania, kultúrnej identity a ďalšie. Prehľad grantov a publikačnú činnosť katedry nájdete v rubrike veda a výskum.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia