Filozofická fakulta UCM
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Sektor vysokých škôl

Filozofická fakulta UCM

Fakulta vznikla spolu s unverzitou v roku 1997.

Organizačnú štruktúru tvoria katedry Anglistiky a amerikanistiky, Etnológie a mimoeurópskych štúdií, Filozofie, Germanistiky, Histórie, Jazykov, tvorivých a spoločenských aktivít, Pedagogiky, Psychológie, Romanistiky, Slovanských folológií, Slovenského jazyka a literatúry.

Fakulta vo svojom výchovno-vzdelávacom procese spájala pedagogický prístup s vedeckým, rozvíja medziodborové vzťahy, snaží sa reflektovať požiadavky trhu vzdelávania a práce vo svojom regióne. Základné prvky a požiadavky trhu práce sa akceptovali a transformovali do existujúcich študijných programov, ako aj do novo pripravovaných programov. Súčasťou výskumnej činnosti fakulty sú aj projekty ako Aplikovaná etika pre vedomostnú spoločnosť či Intencionalita, afektivita, existencia v intersubjektívnej situácii. Fakulta vydáva vedecké časopisy Glottotheory a Nové historické rozhľady.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia