Katedra agrochémie a výživy rastlín FAPZ SPU
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Sektor vysokých škôl

Katedra agrochémie a výživy rastlín FAPZ SPU

KAVR je v rámci SR jediným pracoviskom, ktoré sa zaoberá problematikou komplexnej výživy rastlín a optimalizáciou hnojenia najdôležitejších poľnohospodárskych plodín s ohľadom na konkrétne pôdno-klimatické podmienky ich pestovania.

Vo výžive a hnojení jednotlivých plodín je uplatňovaný systémový prístup založený na informáciách o aktuálnej zásobe živín v pôde a počas vegetácie aj o ich koncentrácii v rastline, zistených agrochemickou analýzou pôdy a rastlín. Precizovanie výživy a optimalizácia hnojenia vo významnej miere napomáhajú minimalizovať straty živín únikom do hydrosféry a atmosféry a eliminovať tak environmentálne riziká vyplývajúce z tejto činnosti. Presadzovanie vyváženej aplikácie priemyselných a hospodárskych hnojív v osevnom postupe smeruje k vytváraniu podmienok pre trvalé udržanie pôdnej úrodnosti.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia