Katedra biochémie a biotechnológie FBaP SPU
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU Sektor vysokých škôl

Katedra biochémie a biotechnológie FBaP SPU

Vedeckovýskumná činnosť katedry je zameraná na:

 • determináciu genetických markerov na úrovni polymorfizmu DNA a bielkovín pre účely zistenia genetickej diverzity obilovín,
 • štúdium bielkovinových determinant vyvolávajúcich celiakálne ochorenie,
 • prípravu enzýmov a biotransformáciu druhotných surovín a odpadov technológiami submerzných kultivácií a polosuchých fermentácií mikroorganizmov, baktérií a mikroskopických húb,
 • prípravu enzymatických hydrolyzátov rastlinných a živočíšnych bielkovín a ich využitie vo výžive ľudí a zvierat, na zvýšenie nutričnej kvality a zlepšenie stráviteľnosti bielkovín enzymatickou hydrolýzou,
 • prípravu prírodných zdrojov mikroelementov - kvasiniek obohatených o biologicky významné minerálne látky,
 • sledovanie mobility antropogénnych rádionuklidov v pôde a v potravovom reťazci,
 • produkcia a analýza (hodnotenie kvality) geneticky modifikovaných embryí, spermií a zvierat,
 • optimalizácia podmienok izolácie, detekcie a manipulácie s embryonálnymi kmeňovými bunkami
 • modifikácia podmienok kryouchovávania (zmrazovania) živočíšnych genetických zdrojov,
 • magnetická separácia a hodnotenie kvality spermií hospodárskych zvierat
 • sledovanie vplyvu intrancelulárnych a extracelulárnych regulátorov na reprodukčné funkcie zvierat v podmienkach in vitro a in vivo.

Súčasťou výskumnej činnosti katedry je aj riešenie vedeckých projektov ako napríklad Detekcie genetickej variability obilnín molekulárnymi markermi, Aplikácia biotechnologických metód za účelom zachovania živočíšnych genetických zdrojov či Centrum excelentnosti pre bielo - zelenú biotechnológiu.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia