Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBaP SPU
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU Sektor vysokých škôl

Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBaP SPU

V súlade dlhodobou vedecko-výskumnou profiláciou pracoviska je prioritou katedry riešenie nasledovných problémov:

 • hodnotenie kvality surovín pre výrobu potravín,
 • hodnotenie kvality pšenice určenej na potravinárske účely v závislosti od pestovateľských podmienok,
 • využitie biologicky aktívnych zložiek rastlinných surovín pri výrobe potravín s definovanými vlastnosťami (potravín s pridanou hodnotou),
 • hodnotenie antioxidačnej aktivity rastlinných surovín a potravín, environmentálne, fytopatologické a toxikologické aspekty fuzarióz obilnín vo vzťahu k potravinovej bezpečnosti cereálnych produktov,
 • optimalizácia režimu prípravy pšeničného cesta,
 • sledovanie a hodnotenie reologických modelov správania sa pekárskych polotovarov a ich vzťah ku kvalite finálnych výrobkov,
 • optimalizácia pekárskych technológií,
 • hodnotenie kvality sladovníckeho jačmeňa z hľadiska jeho ďalšieho spracovania na slad a pivo,
 • optimalizácia sladovníckych a pivovarských technológií,
 • senzorické hodnotenie kvality potravín,
 • optimalizácia technológií výroby vína. charakteristika a klasifikáciu aromatických látok vo víne.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia