Katedra biometeorológie a hydrológie FZKI SPU
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Sektor vysokých škôl

Katedra biometeorológie a hydrológie FZKI SPU

Súčasťou výskumnej činnosti katedry sú vedecké projekty ako napríklad  Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti rýchlo rastúcich drevín / vŕba , slonia tráva a iné / , pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie,  Analýza emisií oxidu dusného (N2O) z poľnohospodársky využívaných pôd vybraného územia a návrh možných stratégií na ich zníženie či  Komplexná matematická simulácia transportu vody, chemických látok a tepelnej energie v poľnohospodárskych a lesných biotopoch s dôrazom na extrémne situácie.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia