Oddelenie fyziky kovov
Fyzikálny ústav SAV Štátny sektor

Oddelenie fyziky kovov

Výskum oddelenia sa zameriava na experimentálne a teoretické vyšetrovanie amorfných, nanokrystalických, kvázikryštalických a polykryštalických zliatin, ktoré sa pripravujú rýchlym kalením z taveniny špeciálnych metastabilných materiálov s vysokým výkonom magnetických, mechanických a elektrických vlastností.

Medzi medzinárodné projekty oddelenia patria napr. projekty - Európska bezolovnatá spájkovacia sieť, Výroba a charakterizácia nanoštruktúrnych Al zliatin či Magnetoelastické vlastnosti rýchlokalených materiálov a ich aplikáciá v stavebníctve.

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia